Forsatt aktivt arbete på I5 trots nedläggning

Regementet ska läggas ner.  Men vid Fältjägarna pågår verksamheten och man utbildar just nu för försvarets nya huvudinriktning.

De värnpliktiga får under ett par veckor öva uppgifter som kan bli aktuella i konfliktområden utomlands.

Att upprätta vägspärrar och söka genom fordon är en sån uppgift.

De kommande två veckorna pågår utbildning i internationell tjänst. Det är dels en förberedelse för samövningen, tillsammans med Natostyrkor i Norge i mars, men också för att väcka intresse för den svenska utlandsstyrkan, berättar Bengt Olofsson ställföreträdande bataljonschef vid I5.