Fortsatta ledningsproblem i Berg

Turbulensen kring kommunchefstjänsten i Berg fortsätter.

Före jul erbjöds Sven Östman tjänsten men han kommer inte att ta jobbet, eftersom han ”har ändrat ståndpunkt vad gäller sin roll i organisation” som han skriver.

För snart två år sedan bestämde sig Bergs kommun för att man inte behövde någon kommunchef, nu har man ändrat sig, men än så länge har kommunen alltså misslyckats med rekryteringen.

I höstas fick kommunen kritik för att en kommunchef hyrts in temporärt till en kostnad av drygt 7000 kronor per dag.