Tvist fördröjer bredband

En tvist mellan Telia och Teracom gör att många tvingas vänta på bredband. Telia har överklagat alla bygglov som konkurrenten Teracom sökt.

- Dom försvårar, fördröjer och fördyrar vår utbyggnad av bredband i Jämtland säger Göran Arvedahl på Teracom till ÖP. Enligt honom handlar Telias överklagan om ren taktik som går ut på att så länge som möjligt förhindra konkurrens.