Fortsatta förhandlingar om mutmisstänkt tjänsteman

En tjänsteman vid Östersunds kommun avskedades när han misstänktes för mutbrott.

Mannen friades från anklagelserna och hans fackförbund, har i sin tur stämt kommunen.

Vid måndagens muntliga förberedelse i Arbetsdomstolen var parterna fortfarande oense om grunderna för avskedandet och huvudförhandling i Arbetsdomstolen är nu utsatt till 9 och 10 maj.

- Förhandlingar mellan parterna kan resultera i en förlikning innan målet kommer upp i domstolen, säger tjänstemannens juridiska ombud Lars Hartzell till Radio Jämtland.