Inget problem locka kompetens till Jämtland

Länsarbetsdirektör Kerstin Andersson vänder sig i en debattartikel mot resonemangent att det inte skulle gå att rekrytera kompetent personal i Östersund.

Flera chefer för myndigheter och verk som föreslås flytta har uttryckt sin oro för just kompetensförluster. Men Kersin Andersson skriver att ”länet har en hög attraktivitet och arbetsgivare här får mängder med sökande till sina jobb”