Stora brister i spanskaundervisning

Umeå universitets spanskaundervisning får skarp kritik från Högskoleverket.

Grundutbildningen i spanska har sådana brister, bland annat när det gäller lärarkompetens, att rätten att utfärda magisterexamen ifrågasätts.

Högskoleverket konstaterar också att Umeå universitet även saknar förutsättningar för att bedriva forskarutbildning eftersom det inte finns tillräcklig handledning för doktoranderna.