Minskad vinst för Holmen skog

Skogskoncernen Holmens vinst före skatt minskade det sista kvartelet förra året.

Holmen redovisade en vinst före skatt på 281 miljoner kronor och det var 181 miljoner mindre jämfört med samma period året före.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 10 kronor per aktie.