Språkelever får mer förståelse för andra länder

Språkelever på Wargentinskolan i Östersund har i dag redovisat sina projektarbeten.

Några arbeten handlar om lokala språk - som jamska eller samiska - men de flesta har i samband med resor utomlands gjort jämförelser av ungdomskulturer, mattraditioner och annat.

Lisen Olsson, gjorde en film om Paris, och hon säger att hon fått mer förståelse och en annan syn på andra länder genom sitt projektarbete.