Galhammar bli ny ekopark

Galhammar i Bergs kommun blir en av tio nya ekoparker i landet, enligt ett beslut av Sveaskog.

En ekopark är ett skogslandskap med stora naturvärden som skyddas från avverkning.

Sedan tidigare finns en ekopark i Håckren i Åre och totalt har Sverige 34 ekoparker.