Åre satsar pengar på OS-utredning

Kommunstyrelsen i Åre beslutade i dag att kommunen ska satsar 350 000 kronor för det fortsatta utredningsarbetet inför en eventuell ansökan om att få arrangera vinter-OS 2014.

Tidigare har Östersunds kommun beslutat sig för motsvarande medfinansiering i projektet.