Svårt att locka förskolelärare till nya dagisavdelningar

Dagisköerna i Östersund riskerar att växa om inte kommunen hittar fler förskolelärare.

Flera nya förskoleavdelningar har redan öppnats, men till Mosippan på Körfältet behövs tre nya lärare, och hittills har bara två personer sökt, ingen av dom är behörig förskolelärare.

Harriet Svaleryd, skolansvarig politiker i Östersund, tror att föreskollelärarnas låga löner är en orsak. Och hon anser att det finns anledning att ifrågasätta varför lärare ska ha högre ingångslön ju äldre barn dom undervisar.