Bara en tiondel vill flytta med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sällar sig nu till de statliga myndigheter som i sina remissvar kritiserar förslaget att utlokalisera verksamhet till Östersund.

Bara en tiondel av de anställda på Naturvårdsverkets naturresursavdelning är beredda att flytta med, skriver verket i sitt yttrande.

Och enligt verkschefen Lars-Erik Liljelund har utredaren UNDERSKATTAT flyttens ekonomiska konsekvenser och förlusten av kompetens och erfarenhet.