Racklöfska renoveras för 12 miljoner

Kommunstyrelsen i Åre beslutade i går att göra en omfattande renovering och ombyggnad av Racklöfska skolan i Järpen.

Bland annat ska lokalerna anpassas för att barn med särskilda behov ska kunna gå hela grundskolan i Åre kommun.

Totalt kostar ombyggnaden av Racklöfska skolan 12 miljoner.