Kommuner vill sköta vård själva

En majoritet av landets ledande kommunpolitiker vill förändra ansvaret för sjukvården och tycker att landstingen bör slopas - eller ersättas med större regioner.

Det visar en enkätundersökning av tidningen Dagens samhälle.

Bara en fjärdedel av de tillfrågade tycker att landstingen bör vara kvar i nuvarande form.

Två av tre tycker att kommunerna ska vara huvudman för primärvården och hälsocentralerna.

En av dem som är för en sådan utveckling är Strömsunds kommunalråd, Lennart Oscarsson.