Temadag om svåra val i vården

Vem ska få vård först, vilken vård och hur mycket? Det har landstinget och länets kommuner diskuterat vid en temadag i Östersund i dag.

Det har handlat om resursfördelning och prioriteringar inom sjukvården eftersom gapet mellan det som är möjligt att göra och det som är möjligt att betala för ökar.

Dagen är också start på ett arbete med gemensamma riktlinjer för prioriteringar och resursfördelning.