Stort gasutsläpp i Helsingborg

Sex anställda fördes till sjukhus efter en olycka vid en kemisk fabrik i Helsingborg på fredagsmorgonen.

En omfattande räddningsinsats drogs igång och myndigheterna gick ut med varningsmeddelanden i radion till de boende i Helsingborg eftersom en stor mängd svavelsyra läckt ut från fabriksområdet och giftig gas kunde komma att driva in över stan.

Ingen av de som fördes till sjukhus uppgavs ha fått några livshotande skador.