Uppskattad insats för strömlösa

- En del är så rörda att tårarna kommer, när de får strömmen tillbaka.

Det berättar Torbjörn Simonsson, en av linjemontörerna från länet som under en längre tid nu hjälpt till att reparera elledningar i de stormdrabbade delarna av Sydsverige.

Nära 10 000 hushåll i södra Sverige saknar fortfarande ström efter stormen.