Miljarder till drabbade skogsägare

De skogsägare som drabbats av stormen i södra Sverige får ett stödpaket på cirka 1,2 miljarder kronor.

I regeringens och samarbetspartiernas förslag som presenterades i dag får skogsägarna en skattereduktion på 10 kr per kubikmeter, dieselskatten och avgifter på vikestransporter tas bort och en halv miljard går till lagring av det stormfällda virket.

Men det tjänar skogsmaskinförare och åkare allra mest på, säger Ola Sundell som inte tycker att de tillhör de drabbade i sammanhanget.

- Stödet till skogsbruket i södra Sverige efter den omfattande stormen måste styras så att det blir skogsägarna som får stödet. Annars finns det risk för snedvriden konkurrens, säger Ola Sundell, moderat riksdagsmannen från länet.