Trots försvarsnedläggning kan nybyggnationer krävas för militära ändamål

Beslutet om att lägga ner garnisonen i Östersund har ännu inte verkställts innan det kan bli tal om vissa nybyggnationer inom försvaret.

Frivilligorganisationer som exempelvis Hemvärnet behöver både lokaler, övningsområden och skjutfält.

- Det kan låta konstigt men för att kunna samla all verksamhet vid tex ett skjutfält kan vi behöva bygga till, eller bygga nytt för att ordna inför framtiden, säger Överste Per-Erik Gustavsson, chef för Östersunds garnison.

Men mera än så och vad det i så fall kan kosta vet ingen vid försvaret ännu.