Miljonprojekt för att sätta Tröndelag på kartan

Nu ska Steinkjer och Nordtröndelag sättas på kartan genom ett projekt för utveckling av lokala tjänster, produkter och arbetsplatser genom att kombinera användningen av navigationssystemet GPS- och mobiltelefonsystemet GSM.

Projektet kostar 9 miljoner kronor, skriver Trönder Avisa. Man söker nu idéer hos allmänheten och tanken är att också få med högskoleelever i projektet.

- Det finns många outnyttjade möjligheter i dom här systemen och jag har stora förväntningar på studenternas utbyte av projektet, säger Joar Nyborg vid Högskolan i Nord-Tröndelag.