Ogenomtänkt att stänga korttidsplatser

Det har inte gjorts någon seriös analys av korttidsvård i vårt landsting på mer än femton år och höstens beslut om att lägga ner korttidsplatserna i Sveg var på många sätt ogenomtänkt.

Det menar folkpartisten Kerstin Weimer från Sveg. I en motion kräver hon att landstinget gör en länsövergripande analys av dom ekonomiska konsekvenserna av korttidsvården. I analysen ska man väga in samtliga effekter av vårdkvalitén, rese- och ambulandskostnader och personalkostnader för olika vårdnivåer.

Analysen ska visa dom ekonomiska konsekvenserna för landstinget som helhet. Resultatet av analysen ska svara på frågorna om det är försvarsbart att behålla kortidsvård, om den bör utökas eller avvecklas.

Hon påminner också om att ett dygn på en korttidsplats kostar en tredje del av ett dyng på sjukhuset.