Kommunalråd önskar större självstyre

70 procent av landets kommunalråd anser att det kommunala självstyret har minskat.

Nio av tio kommunalråd vill stärka det lokala självstyret. Det visar en Temo-undersökning som centern låtit göra.

Enligt undersökningen har 60 procent av kommunalråden lågt förtroende för regeringens sätt att hantera det kommunala självstyret.

Sju av tio tror att demokratin skulle bli bättre, om självstyret stärktes.