Bättre könsfördelning med ersättningsjobben

Myndigheter och verk som föreslås flytta till Östersund kan komma att få en jämnare könsfördelning efter utlokaliseringen. Också jämställdheten på arbetsmarknaden i Jämtland kan komma att påverkas positivt. Det tror professor Gunnel Forsberg efter att hon tagit del av siffror som Radio Jämtland sammanställt.

På garnisonen är idag nära 90 % av dom anställda män och betydligt fler män än kvinnor är arbetslösa i Jämtland. Det medan dom föreslagna tjänsterna idag beräknas vara tillsatta till nästan två tredjedelar av kvinnor.