Naturvårdsverket får gott betyg

Naturvårdsverket ska fortsätta att ha det huvudsakliga ansvaret för rovdjursförvaltningen.

Det tycker de flesta svenskar som fått frågan i en attitydundersökning som Fjällmistra - ett forskningsprogram vid lantbruksuniversitetet gjort. Detta trots en ofta hård kritik mot verket.

Men en majoritet av de tillfrågade tycker också att de grupper som har särskilt intresse av rovdjur eller påverkas av djuren ska ha mer att säga till om i förvaltningen av rovdjur.

Det gäller till exempel jägare, lantbrukare och samer.

Många tycker inte att EU ska ha något inflytande över svensk rovdjurspolitik, men menar ändå att avtal och direktiv ska hållas.