Ringvattnetvargens öde diskuteras

Det är fortfarande inte klart vad som ska hända med den varg som i över två månaders tid uppehållit sig i trakterna av byn Ringvattnet norr om Strömsund.

Försöken att skrämma bort vargen har misslyckats och den sågs senast i morse inne i byn.

Byborna har länge krävt att vargen ska skjutas, medan Naturvårdsverket har velat att vargen ska få vara kvar eftersom den bedöms vara genetiskt viktig för vargstammen i Sverige.

I dag sammanställer Naturvårdsverket det material som finns om vargen för att sedan ta beslut om den ska skjutas eller inte.