Krisbearbetningen efter tsunamin förändras.

Fortfarande saknas 7 länsbor efter flodvågskatastrofen i Asien och många är det som fortfarande går i ovisshet vad som hänt.

Trots det har det akuta hjälparbetet i POSOM grupperna (psykologisk och social omvårdnad) avslutats.

Kommunerna menar att de stödarbetet nu på ett eller annat sätt handlar om personliga kontakter med de drabbade.

Under tiden med krisarbetet har en delar av POSOM grupperna ändrat arbetssätt.

I Krokoms kommun är det exempelvis kyrkan som tagit huvudansvaret för kontakten med anhöriga.

I strömsunds kommun har arbetet förändrats från att tidigare ha varit ett samtalsforum till en hjälplänk som förmedlat kontakter till olika myndighter eller till något annat som de drabbade haft behov av.

Det är bara i Östersund som det fortsatta arbetet organiserats i en grupp som ska finnas tillgänglig för behövande fram till sommaren.

- Vår upplevlese är att det i dagsläget inte är så stort behov av psykosocialt stöd men det kan förändras framåt i tiden, säger Pelle Andersson ordförande i PSOM-gruppen i Östersund.