För många lodjur i Uppland

Lodjuren i norra Uppland håller på att bli för många. Antingen krävs en kraftig utvandring av lodjur till Götaland eller ett beslut om skyddsjakt, anser Olof Liberg vid Grimsö forskningsstation. Han har på uppdrag av Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet granskat de senaste tio årens inventeringar av lo i Uppland.

Naturvårdsverket instämmer i att situationen är brydsam men anser att skyddsjakt på lo utanför renskötselområde inte kan komma på tal. Rovdjursansvarige vid länsstyrelsen i Uppland menar att det finns fortfarande utrymmen i landskapet dit lodjuren kan sprida sig.