Två misstänks för grova eko-brott

Två personer kommer i dag sannolikt att häktas, misstänkta för flera fall av grov ekonomisk brottslighet i länet.

De båda har enligt åklagaren misskött bokföringen så att man inte kan se hur affärerna har skötts eller hur mycket pengar man rört sig med.

Det gäller bland annat grovt skattebrott eftersom de i redovisningen använt falska handlingar till en summa av 114 000 kronor.

Och de båda är även misstänkta för grov oredlighet mot borgenärer. Egendom har lyfts från företaget som förväntades gå i konkurs till ett annat och företaget har påståtts ha en skuld till en enskild person.

Båda falska påståenden som avgetts under ed vilket försvårar brotten.

Den ena av de åtalade är från länet och åtalas också för bokföringsbrott i bolag som han tidigare haft.

Den andre är från Mellansverige och har begått brott i två olika bolag, han har bedrivit en omfattande verksamhet som konsult där han har hjälpt andra att begå ekonomiska brott.

Efter företagets konkurs har en person också krävt lön från Trygghetsrådet. Om hans uppgifter stämde skulle han samtidigt ha haft 3-4 heltidsjobb i konkursade företag och ha rätt till lön från Trygghetsrådet från samtliga.