Förlustsiffror för Observer

Mediebevakningsföretaget Observer, verksamma bland annat i Östersund, redovisar en förlust efter finansnetto på 12,7 miljoner kronor för helåret 2004. Det kan jämföras med en vinst på 5,6 miljoner kronor 2003.