Ringvattnetvargen jagades med skoter

Både Ringvattenvargen och den andra vargen som befunnit sig i närheten har hetsjagats med skoter.

Det säger miljöpolisen Andrew Sörensson till Radio Jämtland.  Polisen konstaterade det idag när de,  tillsammans med naturbevakare från länsstyrelsen, spanade över området från helikopter.

Det var igår som länsstyrelsen anmälde till polisen att de båda vargarna jagats med hjälp av skoter. Ringvattenvargen jagades tillbaks till byn, där den också pejlades in med GPS från Grimsö viltforskningsstation. Den andra vargen fortsatte norrut och finns nu i Västerbotten.

Andrew Sörensson berättar att de från luften sett av spåren hur de jagats kilometervis och av språnglöporna syns hur de sprungit för sitt liv.

Nu kartlägger polisen hetsjakten med hjälp av foton och kartor, dels för att utreda brottet, men också för att lämna över material till naturvårdsverket som en del i den bedömning som görs i fall man ska tillåta skyddsjakt på Ringvattenvargen.

Ett sånt beslut hade kunnat komma redan igår. Men som följd av vad som hänt avvaktar naturvårdsverket med sitt beslut.