Utlämning av saknade-listor fördröjs

Polisen kommer av allt att döma inte att kunna offentliggöra listorna över saknade och identifierade döda svenskar efter Asienkatastrofen klockan åtta nu på morgonen så som det var tänkt.

Under natten har Rikspolisstyrelsen vänt sig till de lokala polismyndigheterna med rekommendation att inte lämna ut listorna, eftersom det visat sig att de trots allt fortfarande innehåller felaktiga uppgifter.

Det uppger Sören Backman, vakthavande befäl vid polisen i Östersund.