Inget underhåll av JAS-plan på Frösön

Förslaget att underhållet av Sveriges JAS-plan ska samlas på F4 får i dag tummen ner av överbefälhavare Håkan Syrén.

ÖB ser inga rationaliseringar i förslaget, som inte kommer att utredas vidare.

Förslaget kommer ursprungligen från chefen för underhållsavdelningen på F4.

Enligt honom skulle ett samlat underhåll på F4 spara flera hundra miljoner kronor åt försvaret, eftersom verksamheten skulle kunna läggas ut på privata företag.

Men Olof Johansson som är regeringens samordnare för ersättningsjobben i Östersund efter garnisonsnedläggningen tycker ändå inte att hoppet är ute för Östersund.

- Dagens besked är bara ett delbesked, säger Olof Johansson till Radio Jämtland.