Hogdalsborna tar över delar av räddningstjänsten

I Ytterhogdal tvistar Härjedalens kommun och landstinget om vem som ska stå för räddningstjänstens akuta sjukvårdsinsatser, IVPA.

IVPA står för I Väntan På Ambulans och betyder att räddningstjänsten åker ut på samma larm i området som ambulansen i Sveg, men kan vara på plats en halvtimme eller trekvart tidigare än ambulansen.

För att hålla igång verksamheten har ortsborna samlat in 136 000 kronor, men snart är pengarna slut.

Nu smider hogdalborna planer på att ta över verksamheten själva genom ett så kallat gemensksapsföretag.

misshandel och grov kvinnofridskränkning.