Ungdomstinget har liten möjlighet att påverka

Idag har årets ungdomsting börjat där 55 gymnasieelever från olika skolor i länet ska diskutera en rad förslag framtagna av ungdomarna själva. I fem år har landstinget tagit initiativ till mötet för att öka elevernas intresse för demokrati, men många av förslagen kommer att förbli obehandlade.

Sofia Ljusberg ingår i delegationen från Palmcrantzsskolan, tycker att det är synd att ungdomarnas inflytande är så litet.

- Motionerna från förra årets möte gav ju inget resultat och det är tråkigt. Politkerna tar inte oss på så mycket allvar som de borde, säger Sofia Ljusbert till Radio Jämtland.