Kvinnoarbete lönar sig inte

Nio av tio svenska kvinnor förlorar på yrkesarbete. Det hävdar en rapport som Karolinska institutet (KI) presenterar i dag.

Kvinnor som arbetar i vården har nästan tusen kronor mindre över i månaden, om kostnaden för lunch och resor dras av, jämfört med om de haft sjukersättningen. En lokalvårdare förlorar drygt 1 100 kronor och för en kassörska är förlusten över 700 kronor.

Enligt beräkningar lönar det sig att arbeta endast för vissa akademiker - grundskole- och gymnasielärare får 777 kronor mer än vad en sjukskrivning skulle ge dem.

Undersökningen som i delar publiceras i Dagens Nyheter har bland annat bestått av djupintervjuer av långtidssjukskrivna kvinnor.

Den fortsatte med ett slumpmässigt urval kvinnor i åldern 30-55 år, hälften av dem långtidssjukskrivna medan de andra inte var sjukskrivna. De fick frågor om privatlivet och yrkeslivet.