Rennäringen tillbaka 250 år

En renbeteskonflikt är under uppsegling mellan Sverige och Norge och resultatet kan bli att man i slutet av maj övergår till en betesöverenskommelse från 1751.

Länderna har nyligen förhandlat om betet men som Norge nu vill frångå då man anser sig missgynnade.

Resultatet blir att man övergår till de ursprungliga reglerna som ger Sverige avsevärt större områden i Norge för renbete.