Åres befolkning ökade mest

Östersund, Krokom och Åre ökade sin befolkning - Åre allra mest, med 129 personer, under fjolåret.

Övriga kommuner i länet däremot fick färre invånare. Störst var minskningen i Strömsund och Härjedalen - med 155 resp 114 personer.

Det visar SCB:s befolkningssiffror.

Och trots ett positivt flyttningsnetto - där alltså fler flyttade till än från länet - minskade länets befolkning med drygt 200 personer förra året.

Länet hade 127 424 invånare vid årsskiftet.