Trångsvikens brandkår ryker i nytt förslag

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har ändrat sig och sparkar färre.

Enligt det nya förslaget sparkar man hälften så många brandmän - 33 i stället för som tidigare 64.

Man drar nu tillbaka tankarna på att lägga ner räddningstjänsten i Nälden.

I stället ryker Trångsvikens deltidsbrandkår som görs om till räddningsvärn.

Rönnöfors deltidsbrandkår föreslås även nu omvandlas till räddningsvärn, ”med förhoppningsvis bibehållen IVPA”, I väntan på ambulans-funktion.

Dagens förslag innebär att man inte klarar att få budgeten i balans under 2005 , däremot klarar man 2006 med de nu föreslagna förändringarna.