Strid om Swedenmarks roll på LT

Det har uppstått en schism mellan ägare och ledarskribent på Länstidningen.

Tidningens huvudägare Mats O Sundqvist vill, som en sparåtgärd, omförhandla Peter Swedenmarks avtal som politisk chefredaktör på tidningen, ett avtal som härrör från mitten av 80-talet.

Peter Swedenmark motsätter sig ändringar i avtalet och ska då ha fått ultimatum att ledaravdelningen läggs ner, att man övergår till att köpa in material till ledarsidan och att han själv omplaceras.