Besvikna brandmän i Trångsviken

I Trångsviken är brandmännen besvikna över det senaste förslaget från Räddningstjänstförbundet i Norra Jämtland.

I stället för avveckling av räddningstjänsten i Nälden, föreslås nu i stället att deltidsbrandkåren i Trångsviken läggs ner och görs om till räddningsvärn.

Då ser brandmännen det som meningslöst att fortsätta, säger räddningsledaren Ronny Bergström.

- Det kommer kännas hopplöst att till exempel åka ut på trafikolyckor utan att ha klippverktyg och annan utrustning som följer med att vara deltidsbrandkår, säger Ronny Bergström till Radio Jämtland.

Även i Rönnöfors ska enligt förslaget deltidsbrandkåren bli räddningsvärn.

Stora skillnaden är att räddningsvärnen inte har någon jourberedskap.