Länets vägar får bottenbetyg

Hela 61 procent av Norrlandsvägarna uppfyller inte minimikraven på säkerhet. Nästan hela riksväg 45 och Europaväg 14 genom länet får underbetyg i Motormännens riksomfattande väggranskning.

Både Riksväg 45 och E14 får bara bara två stjärnor i bedömingen.

Längs E14 finns avsnitt som får lägsta möjliga betyg, och mätningarna visar att trafikstandarden på vägarna norr om mälardalen är klart sämre än i södra sverige.