Misslyckat försök att starta papperfabrik i Krokom

Idag beslutade styrelsen för Fiberprocess att inte fullfölja den emission som man avslutade för en månad sedan.

Ambitionen att bygga en pappersfabrik i Krokom har stött på problem.

Anledningen är att man inte lyckats få med skogsägarna i projektet. Man hade velat ha 2000 skogsägare för att nå betryggande förankring men lyckades bar få med 300.

Fiberprocess kommer att betala tillbaka de pengar som erlagts.