Byggboom i Åre

Det byggs som aldrig förr i Åre kommun. Under en tioårsperiod som räknas från 2001 ska det plöjas ner tre miljarder kronor i backar, boende och andra anläggningar.

- Investeringarna har gått i snabbare takt än vad vi trodde, det råder en stor framtidstro både bland bybor och företagare, säger Jan Andersson, näringslivschef i Åre kommun.

Av de tre miljarderna så är det mestadels privata expolatörer och Skistar som satsar i Åre. Kommunen står för en mindra del av kostnaderna.

Men det är inte bara anläggnigar för turister som planeras, även bostadshus med lägenheter och tomtmark är avsatt för permanent boende.

Till dags datum har det investerats 1,5 miljarder kronor.