Sex vill sända radio i Östersund och Åre

Sex olika intressenter vill börja sända kommersiell lokalradio i Östersund/Åre-området.

Det visar en sammanställning från radio- och TV-verket som beviljar tillstånden.

Som vi berättade förra veckan är Länstidningen en av intressenterna. En annan är företaget SBS Radio som har Mix Megapolstationer på flera andra platser i landet.

Först senare i vår kommer det att avgöras vilka som får tillstånden.