Rätt neka vård åt asylsökande

Det var rätt av en stafettläkare på hälsocentralen i Sveg att neka en asylsökande vård, det säger primärvårdschefen Tommy Renström.

För en tid sedan kom en asylsökande man som hade ont i ett öga till hälsocentralen.

Läkaren skickade hem honom utan undersökning, men han fick ögondroppar av en sköterska.

Enligt reglerna ska sjuka asylsökande söka hjälp hos den flyktinghälsovård som finns knuten till varje flyktingförläggning - och endast i akuta fall har de rätt till sjukvård inom landstinget.

- En distriktssköterska har ju sett till att han fick ögondroppar, och det var väl vad man kunde göra i det här fallet. Ögonåkommor behandlas inte heller i vanliga fall av primärvården, säger Tommy Renström.

Händelsen kommer inte att utredas vidare.