Konsult råder Bahco att backa på flyttplanen

Metallfackets löntagarkonsult kommer att rekommendera Bahcos ledning att ompröva beslutat att lägga ner fabriken i Sveg och flytta sågbladstillverkningen till Portugal.

- Konsulten är förvånad över att man inte gjort någon riskanalys på marknadssidan. Man ska bygga upp tillverkningen från grunden igen och mycket talar för att det blir både dyrare och tar längre tid än beräknat.

Det säger Arne Svensson, facklig representant för Metall vid Svegsfabriken.

Löntagarkonsultens rapporten är i det närmaste klar och nästa tisdag (22/2) ska det hållas MBL-förhandlingar i Sveg.

33 personer riskerar att förlora sina jobb i Sveg om nedläggningsplanerna verkställs.

Planen att lägga ner i Sveg och flytta sågbladstillverkningen till Portugal är ett riskabelt projekt.

Det hävdar löntagarkonsulten.

- Ett problem är att få till ett tillräckligt flyttlager för tiden fram tills tillverkningen är igång i Portugal, säger Arne Svensson vid Metallfacket.

Sågbladstillverkningen är mycket lönsam och orderingången är god. Riskerna är därför stora med att flytta och bygga upp tillverkningen från grunden igen i Portugal, konstaterar fackets löntagarkonsult - som rekommenderar Bahcos ledning att ompröva beslutet.

På tisdag nästa vecka, 22/2 hålls MBL-förhandlingar i Sveg mellan facket och företaget.

Det är förenat med risker att avveckla en väl fungerande, lönsam tillverkning med god orderingång. Företaget riskerar att förlora marknadsandelar eftersom det tar lång tid att bygga upp tillverkningen igen, i en ny anläggning och med personal som saknar erfarenhet av produkten, menar konsulten.

- Men det finns i nuläget inget som tyder på att företaget är berett att ompröva beslutet. Det har gått prestige i det här, säger ArneSvensson.

Om parterna inte enas vid MBL-förhandlingen kan det gå vidare till central förhandling.

Det slutliga beslutet om nedläggning av Bahco-fabriken i Sveg är inte fattat ännu och är upp till bolagsstyrelsen att avgöra. När ett beslut tas är ännu oklart.

- Men de lär vilja komma till beslut så fort som möjligt, säger Arne Svensson.

Enligt planerna ska fabriken i Sveg vara avvecklad i höst. Portugiser kommer till Sveg för att lära sig tillverkningen i mars och i april påbörjas flyttningen, är det tänkt.