Kyrktåsjö skola får 200 000 för tekniksatsning

Kyrktåsjö skola och förskola får hela 200 000 kronor i pris för att man varit duktiga på att intressera eleverna för teknik.

Året teknikutbildning kallas priset som delas ut av organisationen Teknikföretagen i Region Norr.

Juryns motivering för ge priset till skolan i Kyrktåsjö är att ”en liten skola med små resurser och engagerade lärare arbetar med genomtänkta projekt som hela tiden lyfter tekniken och intresset hos eleverna.

Motsvarande pris - på gymnasienivå - går till Dragonskolan i Umeå.

Årets Teknikutbildning är Teknikföretagens största satsning och omfattar 25 miljoner under fem år. Syftet är att lyfta teknikämnet och teknikundervisningen i skolan. Varje år kommer därför grundskolor och program med teknisk inriktning på gymnasiesko-lan att belönas. Därtill ges motsvarande utmärkelse till en högskoleutbildning med teknisk inriktning samt till tre lärare, en vardera i grundskolan, i gymnasieskolan och inom högskolan.