Landstingsstyrelsen beslutar om Hedehälsocentral

Planerna på att byborna i Hede själva ska ta över hälsocentralen går framåt.

Landstingsdirektören föreslår nu att landstingsstyrelsen ska fatta beslut om en alternativ driftform på sitt möte om en vecka.

Går förslaget igenom får det gemenskapsföretag som bildats i Hede, för att ta över hälsocentralen, lägga anbud på verksamheten i en öppen upphandling.