Fler unga har ryggproblem

Allt fler unga får problem med nacke och axlar.

Till skolsköterskor och sjukgymnaster kommer eleverna med sina bekymmer och det är inte ovanligt att de som söker hjälp går i högstadiet.

- Man kan bara spekulera i varför det är på det viset, jag tror att en stor del beror på att vi människor idag, både unga och äldre, rör på sig för lite, säger Ann Moa sjukgymnast i Östersund.

Det finns hjälp att få på plats i skolan, för sedan i höstas finns en sjukgymnast knuten till skolhälsovården, en gång i veckan finns hon tillgänglig på olika skolor.

Och behovet finns. Enligt en enkätundersökning som landstinget i Jämtland gjorde för ett par år sedan uppgav 48%, alltså nästan hälften, av av de tillfrågade kvinnorna i åldern 16-24 att de haft lättare besvär av nacke och axlar och 9% uppgav att de haft svåra besvär.

Motsvarande siffror för männen i samma ålder var 35% med lättare besvär och 3% svåra besvär.