Stor minskning av rovdjursskador

Antalet tama djur som skadades eller dödades av rovdjur minskade med 40 procent under 2004 jämfört med året innan, enligt statistik från Viltskadecenter.

Det är främst björnangrepp som har blivit färre. Björnar attackerade 2004 sammanlagt 37 tamdjur, flest i Dalarna och Jämtland.

Varg och lodjur stod annars för de flesta av samtliga 291 rovdjursangrepp 2004.

Antalet angrepp på hundar var 30 under 2004, en minskning med 19 procent jämfört med 2003.

För 2004 fördelade staten 87,5 miljoner kronor i medel för att ersätta och förebygga viltskador.